Entries from 2016-06-15 to 1 day

เพิ่มคุณภาพของ สระ น้ำ เป่า ลม มือ สอง

จวงอานเพิงสอดคำขึ้นว่า “แต่ผมรู้สึกว่าเขาสองคนไม่น่าจะเป็น คนที่จะเหนแก่ผลประโยชน้นะ บางทีเราอาจจะบอกปัญหาของเราใน ตอนนี้กับพวกเขา แล้ว สระ น้ำ เป่า ลม มือ สอง ขอให้พวกเขาช่วยเราอีกแรงก็ได้นี่นา!ขบวนทหาร รับจ้างมีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ้ด…