สระว่ายน้ำเป่าลมสำหรับเด็กมีที่ไหนดีบ้าง

แนวคิดที่ผมแนะน่า ก็เลยย้งเป็นเหมือนเติม คือ การลงทุนในหุ้นปนัผล กินเงินปน่ผล และปล่อย ให้ม้นเติบโตไปเรื่อยๆ ไม่ต้องไปขายเมื่อราคาม้นขึ้นไป และไม่ต้องถ้งวลเมื่อราคาม้นตกลงมา (ก็ใน ความเป็นจริง ถ้าเราจะลงทุนทำอะไร เราจะขายม้นทิ้งไปหรือ ถ้าม้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง) ด้งนั้น“เราจึงต้องการปน่ผล ไม่ใช่ส่วนต่างของราคา ” ถ้าหุ้นที่เราซื้อมีความสามารถร้านขายสระว่ายน้ําเป่าลม ในการแข่งข้น เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดจริงๆ ไม่ว่าจะมีวิกฤตหนักเท่าไหร่ ม้นก็ต้องรอด เพราะบางคนอาจถามว่าแล้วม้น จะเจ๊งหรือไม่ เพราะ

 

เราอาจจะวางเงินเก็บทิ้งหมดไว้ถ้บม้น ผมก็จะอธิบายว่า เราไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นใน บริษัทเดียว เราสระว่ายน้ําเป่าลมราคาถูก อาจจะกระจายไป 3 หรือ 5 หรือ 10 บริษัทก็ได้ และถ้าเราย้งไม่ม้นั้ใจ เราก็อาจจะไม่ต้อง ทุ่มทุนสร้างขนาดนั้นคิดถึงเวลาที่เราเพิ่งห้ดข้บรถใหม่ๆ มีใครกล้าข้บรถที่ความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อ ซัว่โมงบ้าง หล้กการคิดเดียวถ้น่ เมื่อเริ่มศึกษาและย้งไม่ข่านาญ การค่อยเป็นค่อยไป น่าจะเป็นเรื่องที่ดี..

สรุปความคิดในบทนี้ - การลงทุนในบริษัทที่ประสบความสำเร็จแล้ว และมี ความสามารถในการผูกขาดตลาด น่าจะดีกว่าเราไปลงทุนเอง แต่เราอาจจะควรกระจายความ เสี่ยง และรอซื๋อในเวลาที่เหมาะสม..

 

ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนที่ได้อ่านมาราคาสระว่ายน้ําเป่าลมขนาดเล็ก ถึงตอนนี้คงเริ่มอยากที่จะมองหาการลงทุนทางเลือก อื่นๆ กินแล้ว แต่ก็อยากที่ผมได้เรียนว่า การลงทุนด้วยความเข้าใจ จะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จ และความสุข ในบทนี้ เราจะมาเรียนรู้กินในเรื่องของความแตกต่างของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละแบบ กินอีกสักนิดหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น ในตอนนี้อาจจะหนักห้าสักหน่อย แต่จะช่วยให้ เข้าใจ concept ในการลงทุนมากขึ้นทีเดียว..

 

ถ้าเรามองดีๆ intex สระว่ายน้ําเป่าลมขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ปั๊มลม เราจะเห็นว่าสินทรัพย์!นการลงทุนของเรา ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร พีนิธป้ตรรัฐบาล ทองคำ หรือแม้แต่หุ้นปนผล ม้นมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในสองรูปแบบด้วยถ้น แบบที่หนึ่ง ก็คือ การงอกเงยจากการที่ด้วม้นเองไปทำประโยชน์แล้วเกิดดอกผล เช่น ฝากธนาคารได้ ดอกเบี้ย หรือว่าซื้อหุ้นแล้วได้ปนิผล

 

เป็นด้น ส่วนแบบที่สอง คือ การที่ราคาของด้วม้นเองมีการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า ราคาสระว่ายน้ําเป่าลม จากการที่มีการดีคุณค่าของม้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ยกด้วอย่างเช่น การขึ้นราคาของ ทองอย่างรวดเร็ว หรือการที่หุ้นขึ้นจากราคาที่เราซื้อ เป็นด้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่สอง นันก็เป็นไปได้ที่ว่ามีนอาจจะมีมูลค่าลดลงก็เป็นได้ จากความต้องการที่